Afroart bildades som en stiftelse av olika kvinno- och kyrkoorgansisationer. Syftet var att stödja, utveckla och sprida kunskap om hantverk i Tredje världen. I början inriktade man sig på den afrikanska kontinenten, sedan tillkom länder i Latinamerika och Asien.

Idén har hela tiden varit att samarbeta med lokala hantverkare för att synliggöra hantverket från utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika.

Alla produkter är gjorda för hand.

Afroart importerar direkt från hantverkare eller via rättvisehandelsorganisationer.